GetWKFstepListExt

Zjistí seznam kroků workflow
declare function GetWKFstepListExt dll "ActualDocument" (string): string
StepList := GetWKFstepListExt("Workflow")
GetWKFstepListExt(WKFname)

Parametry

WKFname

Typ: string

Název workflow.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrátí seznam názvů všech kroků workflow. Názvy jsou odděleny ; . Středník je vložen za každý, tedy i za poslední, název.

Popis

Vrátí seznam všech kroků (názvů) workflow. Před voláním funkce je nutné vytvořit připojení k Workflow Designer pomocí ConnectWKFpattern , po zjištění seznamu je nutné zavolat DisconnectWKFpattern pro odpojení od Workflow Designer.

Ukázky volání

  • StepList := GetWKFstepListExt("Workflow")