GetWKFstepProperty

Zjistí vlastnost kroku workflow
declare procedure GetWKFstepProperty dll "ActualDocument" (string, string, string, string)
GetWKFstepProperty("Workflow", "Step", "Description", Description)
GetWKFstepProperty(WKFname, Nodename, PropertyName, PropertyValue)

Parametry

WKFname

Typ: string

Jméno workflow.

Nodename

Typ: string

Jméno kroku workflow.

PropertyName

Typ: string

Požadovaná vlastnost. Podporované hodnoty:

Hodnota Popis
Help Nápověda
Description Popis
Bo Jméno externí operace

PropertyValue

Typ: string

Výstupní proměnná obsahující hodnotu požadované vlastnosti.

Popis

Zjistí hodnotu požadované vlastnosti kroku workflow. Před voláním funkce je nutné vytvořit připojení k Workflow Designer pomocí ConnectWKFpattern , po zjištění hodnoty je nutné zavolat DisconnectWKFpattern pro odpojení od Workflow Designer.

Ukázky volání

  • Zjistí popis kroku workflow.
    GetWKFstepProperty("Workflow", "Step", "Description", Description)