GetWindowHandle

Získání handle okna
declare function GetWindowHandle dll "ActualDocument"(string, string): integer
iHandle := GetWindowHandle("TForm", "Formulář")
GetWindowHandle(ClassName, Caption)

Parametry

ClassName

Typ: string

Třída okna.

Caption

Typ: string

Titulek okna.

Návratová hodnota

Typ: Integer

Vrací handle okna. Pokud okno není k dispozici, vrací 0.

Popis

Funkce pro získání handle okna

Ukázky volání

  • iHandle := GetWindowHandle("TForm", "Formulář")