HeliosGreenProcessXml

Vykoná dávku v systému Helios Green
declare function HeliosGreenProcessXml dll "ScriptExt2007" (string, string, string, string, string, string, string): string
ResultXml := HeliosGreenProcessXml("https://open.helios.eu/Demo43A1/servicegate.asmx", "Demo43", "tester", "tester", "CZ", "", inputXml)
HeliosGreenProcessXml(ServiceGateUrl, Profile, UserName, Password, Language, Options, InputXml)

Parametry

ServiceGateUrl

Typ: string

URL běžící webové služby.

Profile

Typ: string

Databázový profil.

UserName

Typ: string

Jméno uživatele.

Password

Typ: string

Heslo.

Language

Typ: string

Jazyk přihlášení (dvouznakový řetězec, např. CZ, EN, SK, GE).

Options

Typ: string

Specifické požadavky (nepovinný).

InputXml

Typ: string

XML sekvence - dávka, která má být spuštěna.

Návratová hodnota

Typ: string

Návratová XML zpráva nebo řetězec začínající "ERROR:" indikující chybu.

Popis

Funkce provádí vykonání XML dávky v systému Helios Green skrze webovou službu ServiceGate. Funkce kombinuje volání "LogOn" , "ProcessXml" a "LogOff" , tj. přihlášení, vykonání dávky a odhlášení.

Ukázky volání

  • ResultXml := HeliosGreenProcessXml("https://open.helios.eu/Demo43A1/servicegate.asmx", "Demo43", "tester", "tester", "CZ", "", inputXml)