HttpGetUsingChilkat

Získá obsah webové stránky
declare function HttpGetUsingChilkat dll "ActualDocument" (string, string, string): string
sSourceCode := HttpGetUsingChilkat("http://www.seznam.cz", "utf-8", "")
HttpGetUsingChilkat(Url, CharSet, Params)

Parametry

Url

Typ: string

URL adresa.

CharSet

Typ: string

"" pro ANSI, další podporované: "utf-8".

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací string s obsahem webové stránky.

Popis

Využitím protokolu HTTP funkce získá obsah (kód) webové stránky (v ANSI kódování). Vnitřně používá Chilkat componentu a může vracet odlišný výsledek od HttpGet, která využívá Indy komponentu.

Ukázky volání

  • sSourceCode := HttpGetUsingChilkat("http://www.seznam.cz", "utf-8", "")