IntegerDivision

Vrací výsledek celočíselného dělení prvního operandu druhým
declare function IntegerDivision dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
iDiv := IntegerDivision(12, 5)
IntegerDivision(FirstOperand, SecondOperand)

Parametry

Value

Typ: integer

První operand.

Value

Typ: integer

Druhý operand.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací výsledek dělení.

Popis

Návratová hodnota je výsledkem dělení zadaných operandů s tím, že číslo za desetinným oddělovačem je oříznuté (pozor, není zaokrouhleno!). Druhý operand nesmí být roven nule (nelze dělit nulou).

Ukázky volání

  • Vrací 2
    iDiv := IntegerDivision(12, 5)