IsCharacterNumber

Zjistí, zda je zadaný znak číslice
declare function IsCharacterNumber dll "ActualDocument"(string): boolean
IsN := IsCharacterNumber("9")
IsCharacterNumber(Char)

Parametry

Char

Typ: string

Znak, o kterém se zjišťuje, zda je číslice.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda je zadaný znak číslice.

Popis

Funkce zjistí, zda je zadaný znak číslice.

Ukázky volání

  • IsN := IsCharacterNumber("9")