IsFileReady

Otestuje režim přístupu na zadaném souboru
declare function IsFileReady dll "ActualDocument" (string, string): boolean
Ready := IsFileReady("c:\file.txt", "RW")
IsFileReady(FileName, Mode)

Parametry

FileName

Typ: string

Název souboru.

Mode

Typ: string

Určuje mód přístupu do souboru, může nabývat následujících hodnot:

Mód Popis
R soubor je připraven pro čtení (open read)
W soubor je připraven pro zápis (open write)
RW soubor je připraven pro čtení/zápis (open read write)
S soubor je připraven pro sdílení (share deny none)
C soubor je zavřen (closed)

Návratová hodnota

Typ: boolean

Funkce vrací true , pokud je soubor připraven pro přístup v zadaném režimu, false pokud režim přístupu není možný.

Popis

Funkce otestuje režim přístupu na zadaném souboru.

Ukázky volání

  • Ready := IsFileReady("c:\file.txt", "RW")