IsItRightDate

Ověří, zda řetězec je datum
declare function IsItRightDate dll "ActualDocument" (string): boolean
jetodatum = IsItRightDate("13.3.2006")
IsItRightDate(Date)

Parametry

Date

Typ: string

Řetězec, o kterém se zjišťuje, zda jde o datum.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se jedná o datum.

Popis

Funkce ověří, zda řetězec je datum.

Ukázky volání

  • jetodatum = IsItRightDate("13.3.2006")