IsItRightTime

Ověří, zda zadaný text je čas
declare function IsItRightTime dll "ActualDocument"(string): boolean
IsItRightTime("14:40")
IsItRightTime(Time)

Parametry

Time

Typ: string

Řetězec, o kterém se zjišťuje, zda jde o čas.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se jedná o čas.

Popis

Funkce ověří, zda zadaný text je čas.

Ukázky volání

  • IsItRightTime("14:40")