IsStringInteger

Testuje, zda je v řetězci zadáno celé číslo
declare function IsStringInteger dll "ActualDocument" (string): boolean
b := IsStringInteger("234")
IsStringInteger(String)

Parametry

String

Typ: string

Číslo ve stringové proměnné.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda je v řetězci zadáno celé číslo.

Popis

Funkce testuje, zda je v řetězci zadáno celé číslo.

Ukázky volání

  • b := IsStringInteger("234")