IsStringReal

Testuje, zda je v řetězci zadáno desetinné číslo
declare function IsStringReal dll "ActualDocument" (string): boolean
b := IsStringReal("234,22")
IsStringReal(String)

Parametry

String

Typ: string

Číslo ve stringové proměnné.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda je v řetězci zadáno desetinné číslo.

Popis

Funkce testuje, zda je v řetězci zadáno desetinné číslo.

Ukázky volání

  • b := IsStringReal("234,22")