IsUserActive

Zjistí, zda uživatel je aktivní
declare function IsUserActive dll "ActualDocument" (string): boolean
Active := IsUserActive(WorkerId)
IsUserActive(UserId)

Parametry

UserId

Typ: string

ID uživatele.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud je uživatel v enTeam User aktivní, jinak vrací false .

Popis

Vstupem je ID uživatele.

Ukázky volání

  • Active := IsUserActive(WorkerId)