IsWorkingDayExt

Zjištění zda se jedná o pracovní den a vrátí datum příštího pracovního dne
declare function IsWorkingDayExt dll "ActualDocument" (string, string): boolean
bJePracovniDen := IsWorkingDayExt(sDnes, spriste)
IsWorkingDayExt(Date, NextDay)

Parametry

Date

Typ: string

Datum dne.

NextDay

Typ: string

Následující pracovní den.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se jedná o pracovní den.

Popis

Funkce ze zadaného data ve vstupní proměnné Date zjistí:
  1. Zda se jedná o pracovní den (a vrací true/false jako výstup funkce).
  2. Zjistí datum pro následující prac. den a vrací jej v proměnné NextDay .

Ukázky volání

  • bJePracovniDen := IsWorkingDayExt(sDnes, spriste)