KWencrypt

Zakóduje zadaný řetězec
declare procedure KWencrypt dll "ActualDocument" (string, string)
KWencrypt("tajneHeslo", s)
KWencrypt(TextIn, TextOut)

Parametry

TextIn

Typ: string

Vstupní (nezakódovaný) text.

TextOut

Typ: string

Výstupní (zakódovaný) text.

Popis

Procedura zakóduje zadaný řetězec.

Ukázky volání

  • KWencrypt("tajneHeslo", s)