KillProcess

Ukončení jiného procesu
declare procedure KillProcess dll "ActualDocument" (string)
KillProcess("notepad")
KillProcess(ProcessName)

Parametry

ProcessName

Typ: string

Název třídy nebo titulek okna procesu.

Popis

Procedura ukončí aplikaci definovanou ve vstup. proměnné která určuje třídu nebo titulek procesu. Nejdříve se hledá třída, poté titulek. Ukončení není nucené - tzn. že např. při změně obsahu se aplikace např. word bude dotazovat zda uložit provedené změny. Funkce nepokračuje dále, dokud není požadovaná aplikace ukončena.

Ukázky volání

  • KillProcess("notepad")