LoadAspectsFromExcel

Načte hodnoty aspektů z MS Excel
declare function LoadAspectsFromExcel dll "ActualDocument" (string, string): integer
$dllcall("ActualDocument.dll"; "LoadAspectsFromExcel";$TempFile())
LoadAspectsFromExcel(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: integer

Popis

Funkce je určena pro volání z masky workflow. Načte do masky hodnoty aspektů z MS Excel .

Voláni z masky například: $dllcall("ActualDocument.dll"; "LoadAspectsFromExcel";$TempFile())

Záznam v serie_m.ini vypadá například takto:

[LoadAspectsFromExcel]
PathToXLS=c:\Serie_M\Work\Sešit1.xlsx
XLSSheet=List1
AspectCount=3
Aspect1=FirmaNazev
Aspect2=FirmaIC
Aspect3=Obchodnik

Ukázky volání

  • Podrobnosti k příkladu jsou uvedeny v popisu funkce.
    $dllcall("ActualDocument.dll"; "LoadAspectsFromExcel";$TempFile())