MTBShellExecuteAndWait

Spouští aplikaci přidruženou k typu souboru
declare procedure MTBShellExecuteAndWait dll "ActualDocument" (string)
MTBShellExecuteAndWait("c:\text.doc")
MTBShellExecuteAndWait(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Plná cesta a název souboru.

Popis

Spustí aplikaci přidruženou k typu souboru (dokumentu), jehož název a plná cesta jsou vstupním parametrem procedury a čeká na její ukončení. Následně je procedure ukončena. POZOR! Na WinXP běží v pořádku, ale nejsem si jist funkčností na WinNT.

Ukázky volání

  • MTBShellExecuteAndWait("c:\text.doc")