MessageDialog

Zobrazí okno se zprávou
declare procedure MessageDialog dll "ActualDocument" (string, string)
MessageDialog("Zpráva", "i")
MessageDialog(Message, Type)

Parametry

Message

Typ: string

Text, který se v okně zobrazí.

Type

Typ: string

Typ okna:

hodnota popis
i informační
w varovné
e chybové

Popis

Procedura zobrazí okno se zprávou.

Ukázky volání

  • MessageDialog("Zpráva", "i")