Dialog

Dialogy se zprávami

Popis

Pomocí následujících funkcí je možné zobrazovat uživateli určité informace.

Funkce

AddPictureFromHDDfolder Otevře dialog pro výběr obrázku z disku
ArchiveDocToPublicFolder Otevře dialog pro výběr souboru z disku. Pokud bude vybrán obrázek, pak dialog ukáže náhled
CloseMTBmessage Uzavře zprávu zobrazenou funkcí ShowMTBmessage
CreateProgressBar Zobrazí ukazatel postupu
DocumentSelect Zobrazí dialog pro výběr příloh
DocumentSelectByName Zobrazí vyfiltrovaný dialog se seznamem příloh
EmailUserSelect Zobrazení seznamu uživatelů
FreeProgressBar Uzavře ukazatel postupu
IncProgressBar Zvětší hodnotu ukazatele postupu
MessageDialog Zobrazí okno se zprávou
MessageDialogExt Zobrazí informaci či dotaz v modálním dialogu s ikonou
OpenDialog Zobrazí dialog pro výběr souboru
PasswordSet Zobrazí dialog, ve kterém uživatel může zadat jméno a heslo
QuestionDialog Zobrazí okno s otázkou a tlačítky ANO/NE
SaveDialog Zobrazí sytémový dialog pro uložení souboru
SelectAttachmentsFromProcess Zobrazí seznam příloh pro výběr
SelectDir Dialog pro výběr adresáře
SelectUserFromDialog Otevře dialog se seznamem uživatelů
SelectUserFromDialogEx Zobrazí dialog pro výběr uživatele
ShowEscalation Zobrazí zadané eskalace
ShowInputBox Zobrazí dialog pro zadání textového řetězce
ShowMainDlgWithCompanySelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem firem
ShowMainDlgWithContactSelection Zobrazí dialog enTeam CRM se zaškrtaným výběrem osob
ShowMdataMainDialog Zobrazí dialog pro výběr (osoby či firmy)
ShowMDataMainDialogExt Zobrazí dialog pro výběr osoby či firmy z centrálního adresáře enTeam CRM na vybraném pohledu
ShowMTBmessage Zobrazí trvale zprávu
ShowPictureView Zobrazí dialog obsahující obrázek a možnost zadání jeho popisku
ShowTaskTree Zobrazí okno pro zpracování úkolu
ShowTaskTreeEx Zobrazí okno pro zpracování úkolu (rozšíření)