MessageDialogExt

Zobrazí informaci či dotaz v modálním dialogu s ikonou
declare function MessageDialogExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, integer, string, string): string
sOut := MessageDialogExt("Tohle je text.", "", "cervena", "B", 0, "YN", "i")
MessageDialogExt(Message, Title, FontColor, FontStyle, FontSize, Buttons, Type)

Parametry

Message

Typ: string

Text zprávy.

Title

Typ: string

Titulek dialogu.

FontColor

Typ: string

Barva písma.

Jazyk Možné hodnoty
CZ bila, cerna, seda, cervena, zelena, modra, zluta
EN white, black, gray, red, green, blue, yellow
Barvu je možné zadat také hexadecimálním kódem, který se používá např. v HTML. Namísto názvu barvy zadáváme řetězec začínající znakem # např.: #BB00BB. Pokud se zadá prázdný řetězec, bude použita standartní barva objektu.

FontStyle

Typ: string

Styl fontu, možné hodnoty jsou:

Hodnota Popis
B bold (tučně)
I italic (kurzíva)
U underline (podtržené)
S strikeout (přeškrtnuté)

Lze určit zarovnání textu:

Hodnota Popis
L left (do leva)
R right (do prava)
C center (na střed)

Na pořadí hodnoty určující styl fontu či zarovnání nezáleží.

FontSize

Typ: integer

Velikost fontu (číselná hodnota). Zadejte 0 pro výchozí velikost (doporučeno).

Buttons

Typ: string

Zobrazená tlačítka. Možné hodnoty jsou:

Hodnota Popis
O OK
C Cancel (Zrušit)
Y Yes (Ano)
N No (Ne)
I Ignore (Ignorovat)
R Retry (Opakovat)
A Abort (Zrušit)

Type

Typ: string

Typ dialogu (a ikony). Možné hodnoty jsou:

Hodnota Popis
w warning (výstražný)
i information (informační)
e error (chybový)
c confirmation (potvrzovací)

Návratová hodnota

Typ: string

Funkce vrací výsledek (tlačítko na které se kliknulo) v podobě textu (jednoho znaku). Možné návratové hodnoty jsou:
Hodnota Popis
O při stisku OK
Y při stisku Yes (Ano)
N při stisku No (Ne)
C při stisku Cancel (Zrušit)
I při stisku Ignore (Ignorovat)
R při stisku Retry (Opakovat)
A při stisku Abort (Zrušit)

Popis

Funkce pro zobrazení informace či dotazu v modálním dialogu s ikonou.

Ukázky volání

  • sOut := MessageDialogExt("Tohle je text.", "", "cervena", "B", 0, "YN", "i")