Now

Vrátí aktuální datum
declare function Now dll "ActualDocument" (): date
ActualDate := Now()
Now()

Návratová hodnota

Typ: date

Aktuální systémové datum.

Popis

Vrátí aktuální systémové datum. Narozdíl od funkce Today obsahuje i aktuální čas.

Ukázky volání

  • ActualDate := Now()

Viz také