NumberAsWords

Převod čísla na slovní přepis
declare function NumberAsWords dll "ActualDocument" (string, string, string): string
s := NumberAsWords(5023, "$NG$ON", "")
NumberAsWords(Number, WordsFormat, Params)

Parametry

Number

Typ: string

Číslo pro přepis.

WordsFormat

Typ: string

Určuje, zda má jít o přepis základní (implicitně) nebo řadové číslovky a v jakém rodě výstup bude.

Hodnota Popis
"$ON" Řadová číslovka (ordinal numeral)
"$NG" Střední rod (neuter gender)
"$FG" Ženský rod (feminine gender)
"$MG" Mužský rod (masculine gender)

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, dosaďte "" .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací slovní přepis zadaného čísla.

Popis

Funkce pro převod čísla na slovní přepis.

Ukázky volání

  • Pěti tisícé dvacáté třetí
    s := NumberAsWords(5023, "$NG$ON", "")