OO_WriterItalic

Umožní psát text do dokumentu kurzívou
declare procedure OO_WriterItalic dll "ActualDocument" ()
OO_WriterItalic()
OO_WriterItalic()

Popis

Prvním použitím se text nastaví na kurzívu, druhým použitím se opět přepne zpátky.

Ukázky volání

  • Zapne/vypne kurzívu
    OO_WriterItalic()