OO_WriterReplaceAll

Nahradí všechny výskyty slova
declare procedure OO_WriterReplaceAll dll "ActualDocument" (string, string, string)
OO_WriterReplaceAll("Key", "Value", "")
OO_WriterReplaceAll(TextOld, TextNew, params)

Parametry

TextOld

Typ: string

Přepisovaný text.

TextNew

Typ: string

Nový text.

params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr, zadejte "" .

Popis

Nahradí všechny výskyty slova novou hodnotou. Před voláním této procedury musí být dokument otevřen pomocí OO_Open .

Ukázky volání

  • OO_WriterReplaceAll("Key", "Value", "")