OO_WriterWrite

Zapíše text do Writer dokumentu
declare procedure OO_WriterWrite dll "ActualDocument" (string)
OO_WriterWrite("text")
OO_WriterWrite(pchText)

Parametry

pchText

Typ: string

Text, který se zapíše do dokumentu.

Popis

Je potřeba nejprve dokument otevřít fukncí OO_Open .

Ukázky volání

  • OO_WriterWrite("text")