OemToAnsiWKF

Převede OEM text na ANSI
declare function OemToAnsiWKF dll "ActualDocument" (string): string
OemToAnsiWKF(text)
OemToAnsiWKF(Text)

Parametry

Text

Typ: string

Text, který se má převést.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací text v ANSI.

Popis

Funkce převede OEM text na ANSI.

Ukázky volání

  • OemToAnsiWKF(text)