OpenMdata

Slouží k připojení na enTeam CRM
declare function OpenMdata dll "ActualDocument" (pointer): boolean
OpenMdata(actualdocument)
OpenMdata(AD)

Parametry

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true , při chybě false .

Popis

Funkce provede připojení na centrální adresář enTeam CRM.

Ukázky volání

  • OpenMdata(actualdocument)