PasswordSet

Zobrazí dialog, ve kterém uživatel může zadat jméno a heslo
declare function PasswordSet dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
PasswordSet("Prosím vyplněte jméno a heslo do ERP systému", login, pass)
PasswordSet(Text, Name, Pass)

Parametry

Text

Typ: string

Text, který se v dialogu zobrazí jako nápověda pro uživatele.

Name

Typ: string

Uživatelské jméno.

Pass

Typ: string

Heslo.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud bylo stisknuto tlačítko OK.

Popis

Zobrazí dialog, ve kterém uživatel může zadat jméno a heslo. Využívá se např. pro uložení login a pass do ERP systému.

Ukázky volání

  • PasswordSet("Prosím vyplněte jméno a heslo do ERP systému", login, pass)