PersonalIDToDate

Převod rodného čísla na datum
declare function PersonalIDToDate dll "ActualDocument" (string): date
wkf.datum_narozeni := PersonalIDToDate("125214/197")
PersonalIDToDate(PersonalID)

Parametry

PersonalID

Typ: string

Rodné číslo.

Návratová hodnota

Typ: date

Vrací datum, které získá z rodného čísla. Pokud vrátí datum 0, došlo k chybě.

Popis

Funkce převede zadané rodné číslo na datum. Rodné číslo může být zadané s lomítkem i bez. Je kontrolována délka zadaného rodného čísla, nikoli jeho validita (dělitelnost 11, ...).

Ukázky volání

  • 14.2.1912
    wkf.datum_narozeni := PersonalIDToDate("125214/197")