PrepareMdataObject

Vytvoří v enTeam CRM novou osobu/firmu
declare function PrepareMdataObject dll "ActualDocument" (string): boolean
PrepareMdataObject("contact")
PrepareMdataObject(ObjectType)

Parametry

ObjectType

Typ: string

Typ objektu ( "contact" nebo "company" ).

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla úspěšně vytovřena nová osoba/firma.

Popis

Funkce vytvoří novou osobu či firmu a v paměti si drží její objekt. Následně je možné zapisovat hodnoty např. pomocí funkce SetMdataObjectValueStr .

Ukázky volání

  • PrepareMdataObject("contact")