PrintToPDF

Provede tisk do PDF souboru
declare function PrintToPDF dll "ActualDocument" (string, string, string): string
PrintToPDF("dokument.doc", "dokument.pdf", "parametry")
PrintToPDF(InputFile, OutputFile, Params)

Parametry

InputFile

Typ: string

Vstupní soubor pro převedení do PDF.

OutputFile

Typ: string

Výstupní soubor ve formátu PDF.

Params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací ok pokud proběhla konverze v pořádku, pokud se vyskytla chyba vrací, error .

Popis

Funkce provede tisk do PDF souboru.

Ukázky volání

  • PrintToPDF("dokument.doc", "dokument.pdf", "parametry")