Print

Tisk

Popis

Funkce určené k různým druhům tisku.

Funkce

PrinterClose Provede ukončeni tisku na tiskárnu
PrinterFont Nastaví font, velikost a styl písma pro tisk
PrinterLine Vytiskne řádek na tiskárně
PrinterOpen Provede inicializaci tiskárny
PrintToPDF Provede tisk do PDF souboru