PrinterClose

Provede ukončeni tisku na tiskárnu
declare function PrinterClose dll "ActualDocument" (): boolean
PrinterClose()
PrinterClose()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl tisk úspěšně ukončen.

Popis

Provede ukončeni tisku na tiskárnu, řádky uložené v mezipaměti tiskárny budou vytisknuty.

Ukázky volání

  • PrinterClose()