PrinterFont

Nastaví font, velikost a styl písma pro tisk
declare function PrinterFont dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
PrinterFont("Tahoma","fsBold",3)
PrinterFont(Font, Style, Size)

Parametry

Font

Typ: string

Nastaví font.

Style

Typ: string

Nastaví styl. Možné hodnoty:

Hodnota Popis
fsItalic Kurzíva
fsBold Tučně
fsUnderline Podtržení
fsStrikeOut Přeškrtnuté

Size

Typ: string

Velikost znaků.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda bylo vše úšpěšně nastaveno.

Popis

Pokud není některý z parametrů zadán, pak se jeho hodnota nemění.

Ukázky volání

  • PrinterFont("Tahoma","fsBold",3)