PrinterLine

Vytiskne řádek na tiskárně
declare function PrinterLine dll "ActualDocument" (string): boolean
PrinterLine("Vytiskni mě")
PrinterLine(Line)

Parametry

Line

Typ: string

Řádek, který se má vytisknout.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se řádek úspěšně vytiskl.

Popis

Funkce vytiskne řádek na tiskárně.

Ukázky volání

  • PrinterLine("Vytiskni mě")