PrinterOpen

Provede inicializaci tiskárny
declare function PrinterOpen dll "ActualDocument" (): boolean
PrinterOpen()
PrinterOpen()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda bylo úspěšně otevřeno s výchozí tiskárnou.

Popis

Funkce provede inicializaci tiskárny.

Ukázky volání

  • PrinterOpen()