ReadIglobal

Načte z Delphi globální proměnnou G_iGlobal
declare function ReadIglobal dll "ActualDocument" (): integer
a:=ReadIglobal()
ReadIglobal()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací globální proměnnou G_iGlobal.

Popis

Načte z Delphi globální proměnnou G_iGlobal, která se používá pro ostatní funkce jako pomocná proměnná.

Ukázky volání

  • a:=ReadIglobal()