ReadMdataContact

Načte údaje kontaktu z enTeam CRM do listboxu
declare function ReadMdataContact dll "ActualDocument" (string, string): boolean
ReadMdataContact("##nd#"$TempFile()"#nro", "")
ReadMdataContact(TextFile, Out)

Parametry

TextFile

Typ: string

Out

Typ: string

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Funkce načte podle parametrů hodnoty z kontaktu z mdata a uloží do souborů klíčů.

Klíče lze přesměrovat na jiné proměnné pomocí záznamu v parent.ini, např:

[ReadContactFromMask]
active=true
prijmeni=Mdata_contact_name
firma1=Mdata_company_name
IdSpolecnost=Mdata_company_id
IdKontakt=mdata_contact_id
Parametry oddělené mřížkou :
  1. - číslo člověka
  2. - prefix
  3. - parametr 'nd' (no dialogs) říká, že při výskytu více e-mailů či telefonních čísel nebude zobrazen dialog pro výběr ze seznamu možností
  4. - tempfile
  5. - parametr 'nro' nezohledňuje vztahy

Ukázky volání

  • ReadMdataContact("##nd#"$TempFile()"#nro", "")