ReadSglobal

Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal
declare function ReadSglobal dll "ActualDocument" (): string
S := ReadSglobal()
ReadSglobal()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací globální proměnnou G_Sglobal.

Popis

Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal, která se používá pro ostatní funkce jako pomocná proměnná.

Ukázky volání

  • S := ReadSglobal()