ReadSglobal2

Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal2
declare function ReadSglobal2 dll "ActualDocument" (): string
S := ReadSglobal2()
ReadSglobal2()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací globální proměnnou G_Sglobal.

Popis

Načte z Delphi globální proměnnou G_Sglobal2, která se používá pro ostatní funkce jako pomocná proměnná.

Ukázky volání

  • S := ReadSglobal2()