ReadStringFromRegistry

Načte řetězec z registrů
declare procedure ReadStringFromRegistry dll "ActualDocument" (string, string, string, string)
ReadStringFromRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE", "\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\excel.exe", "path", s)
ReadStringFromRegistry(Root, Path, Key, Value)

Parametry

Root

Typ: string

Název sekce.

Path

Typ: string

Cesta v registrech.

Key

Typ: string

Jméno klíče.

Value

Typ: string

Hodnota načteného řetězce z registrů.

Popis

Procedura načte řetězec z registrů.

Ukázky volání

  • ReadStringFromRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE", "\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\excel.exe", "path", s)