Remainder

Vrací zbytek po celočíselném dělení
declare function Remainder dll "ActualDocument" (integer, integer): integer
iMod := Remainder (10, 3)
ReadStringFromRegistry(FirstOperand, SecondOperand)

Parametry

FirstOperand

Typ: integer

První operand.

SecondOperand

Typ: integer

Druhý operand.

Návratová hodnota

Typ: integer

Funkce vrací zbytek po celočíselném dělení. Jinými slovy Remainder (x, y) = x - (x div y) * y . Kde div je operátor celočíselného dělení. Druhý operand nesmí být roven nule.

Popis

Funkce vrací zbytek po celočíselném dělení.

Ukázky volání

  • Vrací 1
    iMod := Remainder (10, 3)