ReplaceStrExt

Nahradí text v řetězci jiným textem
declare function ReplaceStrExt dll "ActualDocument" (string, string, string, boolean): string
ReplText := ReplaceStrExt("Nějaký text", "nějaký", "Změněný", false)
ReplaceStrExt(Contain, What, By, CaseSensitive)

Parametry

Contain

Typ: string

Obsah textu ve kterém se mají změny provést.

What

Typ: string

Co se bude nahrazovat.

By

Typ: string

Čím nahradit.

CaseSensitive

Typ: boolean

Zda rozlišovat velké/malé znaky.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací již změněný text.

Popis

Funkce pro nahrazení části textu. Funkce vrací změněný text.

Ukázky volání

  • ReplText := ReplaceStrExt("Nějaký text", "nějaký", "Změněný", false)