ResizeJpeg

Změní velikost JPEG obrázku
declare procedure ResizeJpeg dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string)
ResizeJpeg(ImgFileName, ImgFileName, "25 %", "25 %", "")
ResizeJpeg(SourceFileName, TargetFileName, Width, Height, Params)

Parametry

SourceFileName

Typ: string

Cesta ke zdrojovému obrázku.

TargetFileName

Typ: string

Cesta, do které bude uložen upravený obrázek.

Width

Typ: string

Šířka obrázku. Může být zadána buď absolutně jako počet pixelů, např. "30 px" , nebo relativně v procentech, např. "25 %" . Hodnota od jednotek je oddělena mezerou.

Height

Typ: string

Výška obrázku. Může být zadána buď absolutně jako počet pixelů, např. "30 px" , nebo relativně v procentech, např. "25 %" . Hodnota od jednotek je oddělena mezerou.

Params

Typ: string

Zatím nevyužito, zadejte "" .

Popis

Změní velikost JPEG obrázku na velikost udanou parametry Width a Height .

Ukázky volání

  • Zmenší velikost na čtvrtinu původní velikosti, přepíše původní soubor.
    ResizeJpeg(ImgFileName, ImgFileName, "25 %", "25 %", "")
  • Změní velikost obrázku na 16 × 16 px, uloží do nového souboru.
    ResizeJpeg("c:\Temp\Image.jpg", "c:\Temp\Image16.jpg", "16 px", "16 px", "")