RunAllValidEscalation

Spustí všechny naplánované eskalace
declare function RunAllValidEscalation dll "ActualDocument" (): boolean
Success := RunAllValidEscalation()
RunAllValidEscalation()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud eskalace byly provedeny, jinak vrací false .

Popis

Spustí všechny eskalace, jejichž čas spuštění je naplánován na aktuální čas nebo v minulosti. Standardně není nutné tuto metodu volat, protože stejného efektu je dosaženo automatickým spouštěním aplikace MScheduler.exe v naplánované úloze systému MS Windows.

Ukázky volání

  • Success := RunAllValidEscalation()

Viz také