SaveUsersToFile

Uloží do souboru seznam uživatelů
declare procedure SaveUsersToFile dll "ActualDocument" (string, string)
SaveUsersToFile ("allusers", "c:\x.txt")
SaveUsersToFile(Role, FileName)

Parametry

Role

Typ: string

Uloží do souboru seznam uživatelů. Pokud je zadána role, pak seznam uživatelů s touto rolí. Pokud chcete zapsat seznam všech uživatelů, pak místo role zapište "allusers" . Může být zadáno více rolí. Oddělené čárkou. Formát zápisu do textového souboru je následující: příjmení --- jméno --- zkratka .

FileName

Typ: string

Název souboru.

Popis

Uloží do souboru seznam uživatelů.

Ukázky volání

  • SaveUsersToFile ("allusers", "c:\x.txt")