SelectFromExcel

Zobrazí blok buněk z aplikace Excel a nechá uživatele vybrat jeden řádek
declare function SelectFromExcel dll "ActualDocument" (integer, integer, integer, integer, integer, integer): integer
radek := SelectFromExcel(startRow, endRow, startColumn, endColumn, labelRow, widthRow)
SelectFromExcel(startRow, endRow, startColumn, endColumn, labelRow, widthRow)

Parametry

startRow

Typ: integer

První řádek, který se má zobrazit.

endRow

Typ: integer

Poslední řádek, který se má zobrazit.

startColumn

Typ: integer

První sloupec, který se má zobrazit.

endColumn

Typ: integer

Poslední sloupec, který se má zobrazit.

labelRow

Typ: integer

Číslo řádku, ve kterém jsou uvedeny popisky ke sloupcům.

widthRow

Typ: integer

Číslo řádku, ve kterou jsou uvedeny šířky sloupců, jaké budou v dialogu uvedeny. Doporučeno 100 až 500. Pokud nebudou data na řádku platná, pak bude nastavena šířka 200.

Návratová hodnota

Typ: integer

Výstupem je číslo vybraného řádku.

Popis

Funkce zobrazí blok buněk z aplikace Excel a nechá uživatele vybrat jeden řádek. Výstupem je číslo vybraného řádku.

Ukázky volání

  • radek := SelectFromExcel(startRow, endRow, startColumn, endColumn, labelRow, widthRow)