SelectPersonFromCompanyDlg

Zobrazí seznam společeností a ze zvolené společnosti nechá vybrat kontakt
declare function SelectPersonFromCompanyDlg dll "ActualDocument" (): integer
SelectPersonFromCompanyDlg(true, s): integer
SelectPersonFromCompanyDlg()

Návratová hodnota

Typ: integer

Hodnota Popis
0 Nevybráno nic
1 Vybrána osoba
2 Vybrána společnost
3 Vybrán seznam osob
4 Vybrán seznam společností
5 Vybrán kontakt ze společnosti
6 Vybrána společnost bez žádné vazby na kontakt

Popis

Pokud je na společnosti kontakt pouze jeden, pak je vybrán automaticky.

Ukázky volání

  • SelectPersonFromCompanyDlg(true, s): integer