SelectUsersAndRoleFromTree

Umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů
declare function SelectUsersAndRoleFromTree dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, var integer, var integer): boolean
vybran := SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)
SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)

Parametry

UsersFilter

Typ: string

Nastaví, jací uživatelé budou ve stromečku zobrazeni. allusers - všichni technici, obchodníci - uživatelé ze zvolených rolí pokud jsou uvedeny prázdné uvozovky, pak podstrom uživatelů vůbec nebude zobrazen.

RoleFilter

Typ: string

Nastaví, jaké role budou ve stromečku zobrazeny allroles - všichni technici,obchodníci - zvolené role pokud jsou uvedeny prázdné uvozovky, pak podstrom rolí vůbec nebude zobrazen.

Params

Typ: string

Lze nastavit různé volby otevírání, např.:

Hodnota Popis
#ExpandUsers Seznam uživatelů bude rozbalen
#ExpandRoles Seznam rolí bude rozbalen
#ExpandRolesUsers Seznam uživatelů v rolích bude rozbalen
#SingleSelect Bude umožněno vybrat pouze jednoho pracovníka

Users

Typ: string

Seznam ID vybraných uživatelů oddělených středníkem.

Roles

Typ: string

Seznam vybraných rolí oddělených středníkem.

UsersCount

Typ: integer

Počet vybraných uživatelů.

RolesCount

Typ: integer

Počet vybraných rolí.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byly role úspěšně vybrány.

Popis

Funkce umožňuje vybrat role a uživatele ze stromu rolí a uživatelů.

Ukázky volání

  • vybran := SelectUsersAndRoleFromTree(UsersFilter, RoleFilter, Params, Users, Roles, UsersCount, RolesCount)